Η λευκοπλακία είναι η πιο συχνή, δυνητικά κακοήθης διαταραχή του στοματικού βλεννογόνου με συχνότητα κυμαινόμενη μεταξύ 0,1 - 6 % παγκοσμίως, ειδικά στη μέση - μεγάλη ηλικία, εμφανίζοντας ισοκατανομή στα δύο φύλα.

Είναι ένας περιγραφικός κλινικός όρος για οποιαδήποτε λευκή, μη αποκολλώμενη λευκή πλάκα που δεν μπορεί με κλινικά και ιστοπαθολογικά κριτήρια να ενταχθεί σε μια αναγνωρισμένη κλινική οντότητα.

Όσον αφορά την αιτιοπαθογένεση, πολλοί παράγοντες έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη τέτοιων βλαβών με κυριότερους το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Η βλάβη εμφανίζει υψηλό ποσοστό κακοήθους μεταλλαγής σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στόματος που εκτιμάται μεταξύ 4 - 6 %.

Σε θεραπευτικό επίπεδο η απομάκρυνση όλων των πιθανών εμπλεκόμενων παραγόντων, η εξάλειψη με διάφορα θεραπευτικά μέσα των ενδοστοματικών βλαβών και η τακτική παρακολούθηση αποτελούν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση για τους ασθενείς με λευκοπλακία.


Συχνές ερωτήσεις

Πως μπορώ να γνωρίζω αν πάσχω από λευκοπλακία;

Η διάγνωση τίθεται από Στοματολόγο μετά από κατάλληλη κλινική εξέταση και βιοψία του στόματος από ενδεδειγμένη περιοχή.

Εφόσον η λευκοπλακία διαγιγνώσκεται με την κλινική εξέταση γιατί γίνεται βιοψία;

Με την βοήθεια του βιοπτικού υλικού προσδιορίζονται επακριβώς σε ιστολογικό επίπεδο οι αλλοιώσεις μιας δεδομένης βλάβης. Περισσότερο μας ενδιαφέρει αν τα κύτταρα εμφανίζουν δυσπλαστικούς χαρακτήρες, δηλαδή αν βάσει συγκεκριμένων μορφολογικών και άλλων κριτηρίων εμφανίζουν εκτροπή από το φυσιολογικό, είναι δηλαδή άτυπα, όσο και ο βαθμός δυσπλασίας. Κατά συνέπεια η παθολογοανατομική εξέταση έχει βαρύνουσα σημασία στον προσδιορισμό επικινδυνότητας και εξέλιξης  μιας συγκεκριμένης βλάβης στην πορεία του χρόνου.

Πως αντιμετωπίζεται θεραπευτικά η λευκοπλακία;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η απομάκρυνση όλων των πιθανών εμπλεκόμενων παραγόντων, η εξάλειψη με διάφορα θεραπευτικά μέσα των ενδοστοματικών βλαβών και η τακτική παρακολούθηση αποτελούν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση για τους ασθενείς με λευκοπλακία.

Η λευκοπλακία είναι μεταδοτική;

Όχι δεν πρόκειται για λοιμώδη νόσο. Κατά συνέπεια η πιθανότητα μετάδοσης σε άλλα άτομα δεν υφίσταται.

Εφόσον αφαιρεθεί με κάποιο τρόπο η λευκοπλακία θα ξεναεμφανισθεί;

Δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η αφαιρεθείσα βλάβη δεν θα υποτροπιάσει. Πάντως η αφαίρεσή της είναι η καλύτερη δυνατή θεραπεία, μειώνοντας την πιθανότητα εξέλιξης όσο και επανεμφάνισής της.

Υπάρχουν πέραν της κλινικής εξέτασης άλλα διαγνωστικά τέστ για την εντόπιση βλαβών λευκοπλακίας;

Υπάρχουν διαθέσιμες διαγνωστικές, επικουρικές μέθοδοι αξιολόγησης ωστόσο χρειάζονται πρόσθετες επιστημονικές μελέτες για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας τους. Επί του παρόντος η σχολαστική κλινική εξέταση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην διάγνωση βλαβών τύπου λευκοπλακίας.

Αν καπνίζω λιγότερα τσιγάρα ή αν χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν θα ωφελήσει;

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσα τσιγάρα σε αριθμό για κάθε δεδομένο ασθενή είναι λίγα ή πολλά, γεγονός που σχετίζεται με την ιδιοσυστασία του κάθε οργανισμού. Αναφορικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο βρίσκεται υπό διερεύνηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην στοματική υγεία. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η αποχή -  διακοπή χρήσης αυτών των συνηθειών.


Φωτογραφίες

Λευκοπλακία
Λευκοπλακία
Λευκοπλακία