Η ερπητική ουλοστοματίτιδα είναι μια πάθηση που οφείλεται στον ιό του απλού έρπητα τύπου 1 ή 2 (HSV-1,-2).

Η νόσος κατανέμεται εξίσου μεταξύ των δύο φύλων και δεν έχει συγκεκριμένη εποχική ή γεωγραφική κατανομή. Εκτιμάται ότι το σύνολο σχεδόν των ενηλίκων είναι οροθετικοί στον ιό του απλού έρπητα και ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών θα εμφανίσουν δευτεροπαθή λοίμωξη συνήθως με τη μορφή του επιχείλιου έρπη.

Η διάγνωση της νόσου είναι συνήθως κλινική, με βάση την εμφάνιση περι-στοματικών και στοματικών ελκών. Ωστόσο, εάν για κάποιο λόγο απαιτείται πρόσθετος έλεγχος, η λοίμωξη μπορεί να επιβεβαιωθεί διαγνωστικά με ορολογικές εξετάσεις ή άμεσο ανοσοφθορισμό από επίχρισμα ελκώσεων ή υγρού από τις φυσαλίδες. 

Η πρωτοπαθής προσβολή είναι η πιο συνηθισμένη αιτία ουλοστοματίτιδας σε παιδιά ωστόσο ενδέχεται να εμφανιστεί και σε ενήλικες, συνήθως ως δευτεροπαθής προσβολή με μικρότερη νοσηρότητα. Η πάθηση χαρακτηρίζεται από πρόδρομο πυρετού, ανορεξία, γενική κακουχία, που ακολουθείται από έντονη και εκτεταμένη σε έκταση ανάπτυξη οιδήματος, ερυθρότητας και οδυνηρών, φυσαλιδο-ελκωτικών βλαβών των ούλων και του βλεννογόνου με συνέπεια επώδυνη συμπτωματολογία και δυσχέρεια στη λήψη υγρών και στερεών όσο και τραχηλική λεμφαδενίτιδα. Η συχνότερη μορφή δευτεροπαθούς προσβολής είναι ο επιχείλιος έρπητας, βλάβη που εντοπίζεται στο όριο δέρματος - ερυθρού κρασπέδου του χείλους ενώ ενδοστοματικά συνήθως εντοπίζεται στην υπερώα, στην περιοχή αντίστοιχα με τον 1ο-2ο γομφίο.

Σε θεραπευτικό επίπεδο μια σειρά αντιϊικών φαρμάκων όπως η ακυκλοβίρη ή η βαλακυκλοβίρη μπορούν να επιφέρουν σαφή βελτίωση και αναστροφή των σημείων και συμπτωμάτων του ασθενή. Αναφορικά με τις δευτεροπαθείς λοιμώξεις η εφαρμογή αντιϊικών φαρμάκων τοπικά ή συστηματικά αναμένεται να βελτιώσει επίσης την διάρκεια και έκταση της νοσηρότητας η οποία είναι αναμφισβήτητα μικρότερη. Επιπλέον παρέχονται στα πλαίσια συμπτωματικής αντιμετώπισης αναλγητικά φάρμακα προκειμένου να υφεθούν τα συμπτώματα ενώ συστήνεται στον ασθενή να διατηρήσει ισορροπημένη διατροφή και να λαμβάνει επαρκή υγρά και στερεά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι πιθανή η νοσηλεία εφόσον δεν είναι εφικτή κατάλληλη ενυδάτωση ή σε περιπτώσεις ανοσοκαταστολής, παρότι αυτό το ενδεχόμενο είναι αρκετά σπάνιο για τους συνήθεις περιπατητικούς ασθενείς του ιατρείου.


Συχνές ερωτήσεις

Ο έρπης είναι μεταδοτικός;

Πρόκειται για λοιμώδες νόσημα οφειλόμενο στον ιό του απλού έρπητα με δυνατότητα μετάδοσης μέσω άμεσης επαφής ή σταγονιδίων στοματικών εκκρίσεων ή βλαβών από ασυμπτωματικό ή συμπτωματικό άτομο. Η διασπορά μπορεί να γίνει τόσο σε άλλο άτομο όσο και στο ίδιο άτομο από το στόμα στα μάτια, στο δέρμα των δακτύλων του χεριού, στα γεννητικά όργανα κ.ά.. Βάσει αυτών των δεδομένων η τήρηση αυστηρών μέτρων προσωπικής υγιεινής είναι επιβεβλημένη για το διάστημα όπου ο ιός θεωρείται ικανός να μεταδοθεί.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του HSV-1 και HSV-2;

Και τα 2 στελέχη ανήκουν στην οικογένεια των ερπητοϊών. Ο HSV-1 θεωρείται κυρίως υπαίτιος για στοματικές και οφθαλμικές λοιμώξεις ενώ ο ΗSV-2 αιτιάται προσβολή των γεννητικών οργάνων. Εντούτοις είναι πιθανό στοματικές βλάβες να οφείλονται στον HSV-2 ως αποτέλεσμα π.χ. στοματο-γεννητικής επαφής. Φυσικά για την φυσική ιστορία της λοίμωξης δεδομένου ασθενή το είδος του στελέχους δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

Υπάρχουν παράγοντες που συμβάλλουν στην επανενεργοποίηση του ιού;

Ο ιός μετά την πρωτολοίμωξη βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό. Διάφοροι παράγοντες όπως έντονο στρες, έντονη έκθεση στον ήλιο, προηγηθείσα λοίμωξη, καταπονημένο ανοσοποιητικό σύστημα, η έμμηνος ρύση κ.ά. ενδέχεται να συμβάλουν στην αναζωπύρωση του ιού.


Φωτογραφίες

Έρπης
Έρπης
Έρπης
Επιχείλιος Έρπης