Η βιοψία είναι μια ελάσσονα χειρουργική διαδικασία όπου ένα μικρό κομμάτι ιστού αφαιρείται από μια περιοχή του στόματος προκειμένου να εξεταστεί προσεκτικά στο μικροσκόπιο.

Ο απώτερος στόχος μιας τέτοιας ενέργειας είναι να προσδιοριστεί και να τεκμηριωθεί μέσω μιας ιστοπαθολογικής έκθεσης η υφιστάμενη παθολογική κατάσταση - νόσημα.

Σε περιπτώσεις μικρού μεγέθους βλαβών ή όπου δεν τίθεται υπόνοια κακοήθειας η βιοψία περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση της παθολογικής περιοχής προσλαμβάνοντας ταυτόχρονα και θεραπευτικό χαρακτήρα (ολική βιοψία – βιοψία εξαίρεση). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αφαιρείται μόνο ένα μικρό κομμάτι της προσβληθείσας περιοχής για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση (μερική  βιοψία). Η βιοψία δεν εφαρμόζεται σε όλες τις παθολογικές καταστάσεις προκειμένου να τεθεί η διάγνωση, αποτελεί όμως ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια ενός έμπειρου ιατρού, εφαρμόζοντας το στις περιπτώσεις όπου ο ίδιος κρίνει σκόπιμο. 

Αναφορικά με την χειρουργική πρακτική, η ενδοστοματική βιοψία πραγματοποιείται σε χώρο ιατρείου, χωρίς να απαιτείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων περιβάλλον νοσοκομείου. Αρχικά γίνεται στην περιοχή ενδιαφέροντος τοπική αναισθησία, και αφού εξασφαλισθεί ικανοποιητικό βάθος αναλγησίας γίνεται εκτομή με νυστέρι του τμήματος ιστών όπως έχει ήδη σχεδιασθεί εκ των προτέρων από τον επεμβαίνοντα. Έπειτα συνήθως τοποθετούνται κάποια ράμματα προκειμένου να συγκλεισθεί το τραύμα, τα οποία αφαιρούνται περίπου σε 10 ημέρες. Η όλη διαδικασία (τοπική αναισθητική ένεση, βιοψία και ραφή) διαρκεί συνολικά 5 – 10 λεπτά. Μετεγχειρητικά θα δοθούν οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε πιστά για να ολοκληρωθεί η επούλωση του τραύματος με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.


Συχνές ερωτήσεις

Yπάρχει πιθανότητα σοβαρής αιμαρραγίας;

Η αιμορραγία που αναπτύσσεται διεγχειρητικά, είναι απόλυτα αναμενόμενη κατά τη διενέργεια τομής των ιστών και  ελέγχεται κατάλληλα με την εφαρμογή, πιεστικού πωματισμού, διαθερμίας, αιμοστατικών παραγόντων και ραμμάτων όπου κάποιο ή κάποια από αυτά κριθούν απαραίτητα. Ελάχιστη ποσότητα αίματος μπορεί να εντοπισθεί για λίγο χρονικό διάστημα μετεγχειρητικά αλλά αυτό κρίνεται εντελώς φυσιολογικό. Σε περίπτωση ωστόσο που επιστρέφοντας σπίτι νιώθετε άβολα με αυτή την κατάσταση δαγκώστε στην περιοχή του τραύματος σχετικά πιεστικά λίγες γάζες και επικοινωνήστε εκ νέου με τον ιατρό. Σε γενικές γραμμές πάντως η ποσότητα αίματος που χάνεται κατά τη διενέργεια μια ενδοστοματικής βιοψίας θεωρείται αμελητέα. Σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών με λήψη αντιαιμοπεταλιακών ή αντιπηκτικών φαρμάκων το μόνο που χρειάζεται είναι κατάλληλος προγραμματισμός και ενδεχόμενη ρύθμιση - τροποποίηση των φαρμάκων.

Πότε θα επιστρέψω στη δουλειά μετά την βιοψία;

Γενικά η βιοψία δεν αποκλείει την πιθανότητα να εργασθείτε ακόμη και την ίδια ημέρα. Φυσικά, αν πρόκειται για χειρωνακτική κοπιαστική εργασία καλό είναι να αποφευχθεί για 1 - 2 ημέρες, διάστημα για το οποίο μπορεί να χορηγηθεί κατάλληλη ιατρική βεβαίωση.

Ποιος εξετάζει το ιστοτεμάχιο που λαμβάνεται από τη βιοψία; Σε πόσο καιρό θα έχω το αποτέλεσμα;

H ιστολογική εξέταση πραγματοποιείται από Παθολογοανατόμο, ειδικευμένο Ιατρό που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο. Το Ιατρείο μας συνεργάζεται με καταξιωμένο Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο με εμπειρία ετών. Το ιστοτεμάχιο από τη στιγμή που αφαιρεθεί χρειάζεται κατάλληλη επεξεργασία διάρκειας ημερών μέχρι να είναι εφικτό να αξιολογηθεί μικροσκοπικά. Για αυτό το λόγο η ιστολογική έκθεση απαιτεί διάστημα 3 - 4 ημερών, πλην ειδικών περιπτώσεων, για να συνταχθεί.